USB GHI ÂM 4G mini

USB ghi âm 4G ngoài thiết kế gần gũi ra, nó là một sản phẩm hữu dụng trong học tập và công việc.

còn 999 hàng

550,000 

còn 999 hàng