Máy phát hiện nghe lén chuyên nghiệp CC309 hiện đại

Máy phát hiện nghe lén chuyên nghiệp CC309 là một sản phẩm nhỏ nhưng lại một phiên bản nâng cấp có tính năng vượt trội và phát hiện ra máy nghe lén nhanh.

còn 999 hàng

3,000,000 

còn 999 hàng