0987 155 002

USB GHI ÂM 4G mini

550,000 

USB ghi âm 4G ngoài thiết kế gần gũi ra, nó là một sản phẩm hữu dụng trong học tập và công việc.

còn 999 hàng

Danh mục: