2,900,000  2,500,000 

Thiết bị định vị siêu nhỏ N12S là một lựa chọn tuyệt vời cho những việc ghi âm. Đem lại những file ghi âm cần thiết mà bạn muốn nghe.

còn 999 hàng

Thiết bị định vị siêu nhỏ N12S

2,900,000  2,500,000