3,500,000  2,800,000 

Sạc Dự Phòng Ghi Âm GH-503 16GB – Ghi âm liên tục 7 ngày

3,500,000  2,800,000