1,500,000  1,300,000 

Tuy Máy nghe lén có định vị X005 nhỏ nhưng lại là sản phẩm tốt. Mọi hoạt động được điều khiển qua sim được lắp trong thiết bị.

còn 999 hàng

Máy nghe lén có định vị X005

1,500,000  1,300,000