3,500,000  2,900,000 

Máy Ghi Âm SK999 16GB Tự Động Ghi Âm là máy ghi âm nhỏ nhưng tính năng nổi trội vượt bật.

còn 999 hàng

Máy Ghi Âm SK999 16GB Tự Động Ghi Âm

3,500,000  2,900,000