1,500,000  1,200,000 

Đây là một Máy Ghi Âm Siêu Nhỏ GH 806 phiên bản hiện đại.

còn 999 hàng

Máy Ghi Âm Siêu Nhỏ GH 806

1,500,000  1,200,000