1,900,000  1,700,000 

Máy ghi âm RV05 lọc âm 8GB có thiết kế nhỏ gọn ghi âm lọc âm cực tốt.

còn 999 hàng

Máy ghi âm RV05 lọc âm 8GB

1,900,000  1,700,000