2,200,000 

Máy Ghi Âm K8 cao cấp chuyên nghiệp là sản phẩm được ưa chuộng sử dụng.

còn 999 hàng

Máy Ghi Âm K8 cao cấp chuyên nghiệp

2,200,000