2,800,000  2,500,000 

Máy ghi âm chuyên nghiệp siêu lọc âm 8GB là siêu phẩm trong dòng sản phẩm ghi âm hiện nay.

còn 999 hàng

Máy ghi âm chuyên nghiệp siêu lọc âm 8GB

2,800,000  2,500,000