0987 155 002

Máy phát hiện nghe lén nghe trộm CX007

1,500,000 

Máy phát hiện nghe lén nghe trộm CX007 là một sản phẩm phát hiện và dò tìm ra những máy nghe lén được gắn xung quanh bạn.

còn 999 hàng