0987 155 002

Máy phát hiện nghe lén chuyên nghiệp CC309 hiện đại

3,000,000  2,400,000 

Máy phát hiện nghe lén chuyên nghiệp CC309 là một sản phẩm nhỏ nhưng lại một phiên bản nâng cấp có tính năng vượt trội và phát hiện ra máy nghe lén nhanh.

còn 999 hàng